Yabancıları Türkiye’ de gayrimenkul alım- satım işlemlerine ilişkin olarak  vekaletname hazırlama ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi

Yabancıların Türk Vatandaşlığı’ na geçiş işlemleri,

Yabancıların Türkiye’ de çalışma izinlerinin alınması ve takibi,

Yabancı gerçek kişilere intikal edecek olan ve Türkiye’de bulunan terekeye dahil malların intikal işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

Yabancıların Türkiye seyahatleri sırasında karşılaştıkları kaza ve hasarlara ait olarak sigorta alacaklarının takibi,