Büromuz uluslararası ticaret ve sözleşme hukukunda geniş bilgi ve tecrübeye sahiptir. Hukuki ihtilaflarda kazanılan tecrübeler şunu göstermektedir ki, ticari sözleşmeler titiz ve dikkatli bir şekilde hazırlandığı takdirde taraflar arasında ihtilaf yaşanma riski azalır ve böylelikle maaliyeti yüksek olan davalar önlenebilinir. Bu nedenle büromuz özellikle uluslarası ticari ilişkilere ait sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi sırasında müşavirlik hizmeti vermektedir.

Türkiye  ve başta İngiltere olmak üzere uluslararası şirket kuruluş işlemlerinin yapılması

Ticari sözleşmelerin hazırlanması

Yabancı gerçek veya tüzel kişi tacirlerin Türkiye’de mülk edinmeleri ve/veya ticari faaliyette bulunmaları konularında danışmanlık hizmeti verilmesi,

Yerli ve yabancı menşeli şirketlerin, yürütmekte oldukları ticari faaliyetlerle ilgili olarak Türkiye’de ve İngiltere’ de  resmi makamlara gerekli başvurularının yapılması aşamasında ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi

Şirketlerin birleşme, devralma, bölünme ve hisse devir işlemleri ile tasfiye süreçlerinin yürütülmesi,

Yerli ve yabancı ortaklı şirketlerin  Türkiye’deki şube ve irtibat bürolarının kuruluşlarının yapılması