Türkiye’ de mülk satın alma, satma,  kiralama, kiraya verme, miras intikal, veraset işlemleri,  tapu kayıtlarının incelenmesi, rapor tanzimi, konsolonsluklarda yapılacak vekalet düzenleme, sözleşme tanzimi, v.s işlemleri.

Türkiye’ deki taşınmazlarınızdan ötürü doğan davaların açılması, Türkiye’ deki mahkemelerde takibi, icra edilmesi.