Global ticari yaşamda ortaya çıkan   anlaşmazlıklarda müvekkillerimiz adına sulh, müzakere,  arabuluculuk ve uluslarası tahkim süreçlerinin takip edilmesi.