Türkiye ile bağlantılı olan her vatandaşımızın,  Türk miras hukuku ile ilgili problemler yaşadığı muhakkaktır. Bir aile büyüğünüz vefat ettiği takdirde, size kalan malvarlığının tespiti ve intikali ve sürecin takibi mutlaka hukuki yardım almayı gerektirir.

Murise ait mirasçılık belgesinin alınması, tek başına malvarlığının devrine imkân vermez. Veraset ilişiğinin kesilmesi, veraset ve intikal vergi borçlarının ödenmesi, emlak vergi borçlarının tespiti,  banka hesaplarındaki paraların tespit edilmesi, tapuda ve trafikte araç tescili, mirasçılara ulaşılması v.s.

Görüldüğü üzere, tüm bu süreçlerde Türk Hukuku’ na yetkin bir uzman avukat görüşü almak hem işlemlerinizde hukuki güvenlik sağlar, hem de zaman ve para kaybetmenizi önler.

Murisin yaşamında mirasına konu mallarını haksız olarak bir diğerini devretmesi, vasiyetname hazırlaması ve bunlara bağlı tenkis- saklı payın tespiti, iadesi talepleri de günümüzde sıkça karşılaşılan hukuki sorunlardır.

Böyle bir miras intikali durumunda, sizinle aynı ülkede yaşayan Türk Hukuku avukatı olarak, tüm yasal haklarınız ile ilgili danışmanlık ve işlem takibi hizmetlerini yerine getirmekteyiz.