İstanbul Barosu Istanbul Bar Association

İngiliz – Türk Avukatlar Birliği

British – Turkish Lawyers Association (BTLA)

T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı

Minister Of Justice Administration Department