TİCARET – SÖZLEŞME HUKUKU

Büromuz uluslararası ticaret ve sözleşme hukukunda geniş bilgi ve tecrübeye sahiptir. Hukuki ihtilaflarda kazanılan tecrübeler şunu göstermektedir ki, ticari sözleşmeler titiz ve dikkatli bir şekilde hazırlandığı takdirde taraflar arasında ihtilaf yaşanma riski azalır ve böylelikle maaliyeti yüksek olan davalar önlenebilinir. Bu nedenle büromuz özellikle uluslarası ticari ilişkilere ait sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi sırasında müşavirlik hizmeti vermektedir.

TAŞINMAZ HUKUKU

Türkiye’ de mülk satın alma, satma,  kiralama, kiraya verme, miras intikal, veraset işlemleri,  tapu kayıtlarının incelenmesi, rapor tanzimi, konsolonsluklarda yapılacak vekalet düzenleme, sözleşme tanzimi, v.s işlemleri.

Türkiye’ deki taşınmazlarınızdan ötürü doğan davaların açılması, Türkiye’ deki mahkemelerde takibi, icra edilmesi.

YABANCILAR HUKUKU

Yabancıları Türkiye’ de gayrimenkul alım- satım işlemlerine ilişkin olarak  vekaletname hazırlama ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi

Yabancıların Türk Vatandaşlığı’ na geçiş işlemleri,

Yabancıların Türkiye’ de çalışma izinlerinin alınması ve takibi,

 Yabancı gerçek kişilere intikal edecek olan ve Türkiye’de bulunan terekeye dahil malların intikal işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

Yabancıların Türkiye seyahatleri sırasında karşılaştıkları kaza ve hasarlara ait olarak sigorta alacaklarının takibi,

TAHKİM VE ARABULUCULUK

Global ticari yaşamda ortaya çıkan   anlaşmazlıklarda müvekkillerimiz adına sulh, müzakere,  arabuluculuk ve uluslarası tahkim süreçlerinin takip edilmesi.

CEZA HUKUKU

Türkiye’ de hakkınızda devam eden savcılık dosyalarının takibi, ceza davalarında mevcut yakalama kararlarının araştırılması, gerektiğinde kaldırılması

Kısaca Türkiye’ de yaşadığınız/ yaşayacağınız tüm hukuki, cezai, idari sorunlar ile ilgili çözüm üreterek, size danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.