Yurtdışı emeklilik borçlanması nedir?

 

YURTDIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLAR TÜRKİYE’ DE NASIL EMEKLİ OLABİLİR?

Kural olarak, bir kişinin Türkiye’ de emekli olup, maaş ve diğer sosyal güvenlik haklarından yararlanması için, çalışması ve karşılığında prim ödemesi şarttır. Ancak, vatandaşlar askerlik, doğum ve yurtdışında yaşamak, çalışmak gibi istisnai durumlarda da, belirli şartların yerine getirilmesi halinde Türkiye’ de emeklilik hakkı elde edilebilir.

 

Öncelikle, belirtmek gerekir ki, yurtdışı emeklilik için eksik kalan primlerin tespit edilerek, ödenmesi birinci koşuldur. Yani yurtdışı emeklilik bedelli bir işlemdir, nitekim yurtdışı emeklilik hakkı, SGK mevzuatında “yurtdışı hizmet borçlanması” olarak adlandırılır.

 

Devamını Oku

İntikal nedir? Tapuda intikal işlemi nasıl yapılır?

Türkiye’de yaşayan aile büyüklerinizden size miras kaldığında neler yapmanız gerekir? Biliyor musunuz?

Türk Hukuk Sistemine göre, murisinizin bir taşınmazı var ise, tapu değişikliği kendiliğinden gerçekleşmez. Mirasçıların tapu müdürlüğüne müracaat ederek intikal işlemi yapması gerekmektedir.

İntikal işlemi, bir çok bürokratik prosedürü içermektedir.

Devamını Oku

Hisseli mülkiyete tabi taşınmaz satın alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Hisseli (paylı) mülkiyet, taşınmazın tapu kaydında birden fazla malikin yer aldığı mülkiyettir.

Özellikle İstanbul gibi metropollerde bulunan eski binaların çoğu, kaçak yapı statüsünde olduğunda, tapuda bina görünmemekte, yalnızca arsa vasıflı bir taşınmaz ve hissedarların isimleri yer almaktadır.

İşte, kat mülkiyetine geçmemiş böyle bir binada yer alan bir dairenin veya, hisseli bir arsa, tarlanın alımında bir takım riskler mevcuttur. Devamını Oku