Türkiye’ de evliyseniz ve İngiltere’ de boşandıysanız bu kararını Türkiye’ de  mutlaka tanınması- tenfiz edilmesi gerekmektedir.

Aksi halde eski eşiniz size mirasçı olabileceği gibi, aile hukukundan doğan maddi ve manevi yükümlülükleriniz bulunur.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda 29.04.2017 tarihinde yapılan değişiklikle ‘Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar; bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilir’ hükmü getirilmiştir.

O halde, yurtdışında boşanan kişiler yetkili mercilere birlikte başvurdukları takdirde tanıma ve tenfiz davası açmalarına gerek kalmadan boşanmalarını Türkiye’de geçerli olarak tanıtabilecek ve nüfus sicillerine işletebileceklerdir. Ancak bu yasa hükmüne dayalı yönetmelik hala yürürlüğe girmemiştir. Ne zaman gireceği de belli değildir.  Yani yasa hükmü şu an uygulanamamaktadır. Kaldı ki eşlerin çoğu kez ihtilaflı olması, kararın kamu düzenine aykırı olup olmadığını değerlendirme noktasında konsolosluk görevlilerin tam yetkili kılınmaması nedeniyle iş bu kararların, mecburen Türk Mahkemeleri’nde onaylanması gerekecektir.

Tanıma – tenfiz ve velayet taleplerinize ilişkin hukuki yardım ve destek için sizlere hizmet vermekteyiz.

Ücretsiz danışmanlık için lütfen bizi arayınız.